Telefoonnummer

06 52 18 94 84

Email

mindy-janssen@hotmail.com

Beschikbaarheid

op afspraak

Privacy policy Mindy Noten Massagetherapeute

Ik hecht veel waarde aan uw privacy. Ik ben ook op de hoogte van uw rechten en zal deze daarom ten alle tijden respecteren.

Ik hou mij ten alle tijden aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming.

Dit wil zeggen dat:

 • Uw persoonsgegevens zijn bij mij in goede handen en zullen nooit verstrekt worden aan een andere partij zonder uw toestemming.
 • Ik verstrek alleen uw persoonsgegevens aan een andere partij als dit nodig is. Bijvoorbeeld als ik met een andere partij overleg moet plegen. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld een arts of een andere therapeut
 • Uw gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak, een factuur versturen enz.
 • Ik Mindy Noten/Janssen ben verantwoordelijk voor verwerken van uw persoonsgegevens in mijn administratie. Als u vragen heeft dan kunt u met mij contact opnemen. Dit kan via de mail www.mindy-janssen@hotmail.com of via de telefoon 0652189484
 • Ook de privacy van mijn leveranciers en andere diensten waar ik gebruik van maak zullen gerespecteerd worden.

Waar gebruik ik uw gegevens voor:

 • Voor het maken/verzetten of (in noodgevallen) het cancelen van een afspraak
 • Voor het opstellen van een factuur of andere administratieve doeleinden
 • Voor het kunnen uitvoeren van een behandeling.

Welke gegevens kan ik van u opvragen

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • Geslacht
 • adresgegevens (voor eventuele huisbezoeken of facturen via de post)
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Medische gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen zolang u bij cliĆ«nt/klant bent in mijn praktijk. Deze zullen minimaal tot  jaar na uw laatste afspraak bewaard blijven.

Ik ben echter wel wettelijk verplicht om de financiƫle administratie 7 jaar te behouden. Dit heet fiscale bewaarplicht.

Minderjarigen

Ik heb schriftelijke toestemming van een ouder, voogd of wettelijke toezichthouder nodig als degene die ik behandel minderjarig is. Ik heb het hier over minderjarigen tot 16 jaar.

Ik bewaar ook alleen hun gegevens als ik schriftelijke toestemming heb gekregen.

Privacy van leveranciers en andere zakelijke overeenkomsten

Uiteraard hecht ik ook veel waarde aan de privacy van mijn leveranciers en andere zakelijke overeenkomsten.

Ook hier geldt dat ik een wettelijke verplichting (fiscale bewaarplicht) heb om de financiele admnistratie  gedurende 7 jaar te bewaren in mijn adminitratie.

Ik bewaar de volgende gegevens:

 • Naam bedrijf
 • Naam contactpersoon
 • Geslacht
 • Telefoonnummer zakelijk
 • Email Zakelijk
 • website
 • Eventuele facturen en bonnetjes
 • Bankrekeningnummer
 • Eventuele zakelijke correspondentie
 • Visitekaartje of folder/flyer
 • Koppeling van linkedin of andere social media

Ik maak gebruik van een derde partij voor mijn financiele administratie

 • Ik zal nooit uw gegevens geven aan een partij waar ik geen verwerkersovereenkomst mee heb afgesloten.
 • De derde partij die mijn financiele administratie verzorgt zal nooit de persoonlijke medische gegevens van mijn klanten inzien. Deze partij houdt zich alleen maar bezig met mijn financiele administratie.
 • Ik zal alleen maar de gegevens afstaan die wettelijk verplicht zijn en/of waar ik uw toestemming voor heb gekregen.

Voorbeelden van wettelijk verplicht de gegevens afstaan zijn:

 • Betalingen en inkomsten voor bijvoorbeeld de belastingaangifte
 • Als de politie mijn medewerking vraagt in het kader van een onderzoek. Ik ben dan wettelijk verplicht om uw gegevens af te staan.

In alle andere gevallen zal ik altijd uw gegevens beschermen en ik zal ze alleen verstrekken als u mij daar toestemming voor geeft.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd.

 • Ik heb een geheimhoudingsplicht
 • Uw gegevens worden niet in een programma opgenomen die gelinked is met het internet. Deze gegevens worden ook opgeschreven of uitgeprint en in mijn persoonlijke administratie in mijn praktijk opgeborgen. Uiteraard staan de gegevens die u zelf met mij deelt via de mail, whatsapp, social media enz wel mogelijk gelinked met het internet. Maar ook deze gegevens zal ik nooit zelf delen met een derde partij zonder uw toestemming.
 • Al mijn systemen hebben een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Doordat ik uw gegevens ook zelf uitprint en/of noteer heb ik altijd een back up van uw gegevens

Wat zijn uw rechten

 • U heeft het recht om uw toestemming bij het delen van gegevens in te trekken. Wanneer u eerder toestemming heeft gegeven voor het delen van uw gegevens.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan.
 • U heeft ten aller tijden recht op inzage of rectificatie van uw gegevens. Ik moet ook gehoor geven aan uw verzoek om de gegevens te verwijderen.
 • U heeft recht om de gegevens over te laten dragen aan uzelf of aan een andere partij.
 • Bij twijfel kan het zijn dat ik u vraag om uzelf te legitimeren. Ik wil er natuurlijk wel zeker van zijn dat ik de juiste gegevens aan de juiste persoon verstrek.
 • Bij het verwijderen of wijzigen van uw persoonsgegevens moet ik echter wel rekening houden met het feit dat ik wettelijk verplicht ben om uw financiele gegevens gedurende een periode van 7 jaar in mijn administratie te bewaren. Dit heet fiscale bewaarplicht.

Klachten

Mocht u klachten hebben over mijn verwerking van uw persoonsgegeven dan kunt u ten aller tijden contact met mij opnemen.

Ik zou het uiteraard erg vervelend vinden als wij er samen niet uit zouden komen. In dat geval bent u natuurlijk altijd vrij om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Deze organisatie is een toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.